İSMEK

 

218 Kurs merkezınde, 123 branşta ÜCRETSİZ EGİTİM

 

EL SANATLARI

 

1-Ahşap Boyama: Ham ahşap, seramik, polyester, cam ve galveniz üzerinde, su bazlı boyalar ve yardımcı malzemeler ile kişinin duygu ve düşüncelerini, bakış açısını yansıtması, bu yolla objelere estetik görünüm verilmesi sanatıdır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 200, uygulamalı eğitim süresi 600 saattir.

 

2-Ahşap oymacılığı: Ahşap oymacılığı, tahta levhaları istenilen şekilde kesip oymak şeklinde tanımlanabilir. Oymak tabiri bir yeri oyarak derinleştirmek veya kazımak manasına gelir. Öteden beri manası karıştırılarak yüzeyi düz bırakılmak suretiyle kesilen şekillere de oyma denilmesi yanlıştır. Fransızca bu işe “de’copaqe” yani etrafını keserek boşaltılmak denir. Türkçe’de oyma denildiği zaman ağaç üzerine kalemle oyularak yapılan kabartılma ve müşebbek işler anlaşılır.

 

3-Cam Boyama: Boyaların farklı tekniklerle ve bir fırça yardımıyla soğuk camın iç veya dış yüzeyine uygulanmasıyla gerçekleştirilen sanattır. Bu sanat için; uygun boyutta desen fırçaları, cam boyası, cam obje, boyayı eeyen uygun malzeme, su kabı ve ekose yapılacaksa, boya kaldırmayan bant gerekmektedir. İSMEK’teki temel eğitim süresi 300, uygulamalı eğitim süresi 600 saattir.

 

4-Cam İşlemeciliği: Camın çeşitli ebatlarda kesilerek, değişik teknikler uygulanmak suretiyle şekillendirilip, dekoratif olarak süslenmesi işidir. İSMEK’teki temel eğitim süresi 300, uygulamalı eğitim süresi 600 saattir.

 

5-Cam Süslemeciliği: Cam süslemeciliği, cam objeler üzerine cama özel boya ve fırçalarla kendine özgü desenler çıkarma, oymalar oluşturma, boyalarla eskitme efektleri verme, boyadıktan sonra fırınlayarak renklendirme gibi tekniklerle objelere farklı ve orijinal bir görünüm kazandırma işlemidir. İSMEK’teki temel eğitim süresi 300, uygulamalı eğitim süresi 600 saattir.

 

6-Deri Aksesuarları: İşlenmiş haldeki derinin süsleme tekniklerinden yararlanılarak çeşitli giyim ve ev aksesuarlarına dönüştürülmesi için yapılan tasarımlar ve uygulamalar bütünüdür. İSMEK’teki temel eğitim süresi 160, uygulamalı eğitim süresi 400 saattir.

 

7-Desen Tasarım: Desen sanatçının eserini oluşturmak için kullandığı ilk öğedir. Desen tasarımında bir şeklin kullanım alanına göre çizgi ve rengi daha önceden belirlenerek uygun bir şekilde kurşun kalem uç, kömür vb. aletlerle resmedilmektedir. İSMEK’teki temel eğitim süresi 160, uygulamalı eğitim süresi 300 saattir.

 

8-El Nakışı: Değişik kumaşlar ve deriler üzerine elde iğne veya tığla değişik iplikler, rafyalar, sim, sırma, pul, boncuk, inci ve çeşitli kıymetli taşların kullanımı ile düz veya kabarık olarak yapılan süsleme ve bezemelere verilen addır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 600, uygulamalı eğitim süresi 1200 saattir.

 

9-El Sanatları: Genel olarak el sanatları branşlarından takı tasarımı, ahşap boyama, kumaş boyama, cam süsleme gibi alanları ele alan bu branş, daha çok rehabilite amacıyla darülacezeler ve ruh - sinir hastalıkları sakinlerine verilmektedir.

 

10-Ev Tekstili: Günümüzde kendine ayrı bir yer edinen ev tekstili eve dair her türlü döşeme, perde, kılıf, ev dekorunda kullanılan her türlü örtüyü içine alır. Ev tekstili branşında belli ev tekstili ürünlerinin kesimi, dikimi, renk uyumları gibi konular ele alınmaktadır.

 

11-Fantezi Giyim: Giyim, insanlar için önceleri dış etkenlerden korunma ihtiyacından doğmuş, sonraları ise geleneksel bir şekilde gelişerek süregelmiştir. Daha açık bir anlatımla ilk çağda basit bir örtünme aracı olan giyim, tarihi evrimi içinde gelişimini yaparak bugünkü duruma ulaşmıştır. Sosyal yaşamın bir sonucu olarak özel günlerde abiye giyim tarzı ortaya çıkmıştır. Bu branşta gelinlik, nişanlık gibi fantezi kıyafetlerin dikimi ve üzerine taş ve boncuk gibi malzemelerle işleme yöntemleri gösterilmektedir.

 

12-Filografi: Çivilerin arasından tellerin geçirilmesi ile objelere estetik bir görünüm kazandırılması işlemidir. Belli örgü teknikleri kullanılarak, hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, çiçekler ve çizgi film karakterleri panolar haline getirilmektedir.

 

13-Folyo: Metal üzerine, kalem gibi malzemeler yardımı ile arkadan ve önden çizim yapılarak desen oluşturma sanatıdır. Estetik ve tarihi değeri olan mimari yapılar ile değişik objeleri süsleyip dekoratif eşya olarak kullanıma sunma amacıyla, folyo, bakır, pirinç levha üzerinde çalışma tekniğidir. İSMEK’teki temel eğitim süresi 160, uygulamalı eğitim süresi 400 saattir.

 

14-Giyim: Giysi giyinme aracı olarak bir ülkenin , bir dönemin, bir kişinin özellik belirten sunumudur. Bu nedenle giyim bir yaşam şekli, bir kültür, bir felsefedir. İSMEK’teki temel eğitim süresi 600, uygulamalı eğitim süresi 1200 saattir.

 

15-Gümüş Sim Örücülüğü: Günümüzde ince gümüş tellerden yararlanarak, örgü tekniğiyle, bilezik, gerdanlık, küpe, kemer oluşturma ve ortaya çıkan ürünleri parlatıp cilalayarak estetik hale getirme çalışmasıdır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 200, uygulamalı eğitim süresi 800 saattir.

 

16-Halı-Kilim: Pamuk, kıl, ipek, yün ipliklerin kullanılması ile tezgah üzerinde boyuna giden  çözgü ipliklerinin her çift teline yün, ipek, floş ipliklerinin değişik tekniklerle ilmek bağlanıp tezgah üzerinde enine atkı ipliği atılıp kirkitle sıkıştırılmak suretiyle dokunan yaygılardır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 200, uygulamalı eğitim süresi 400 saattir.

 

17-İğne Oyası: Dünya literatürüne “Türk danteli” olarak giren iğne oyaları, tekniği örgü olan bir el sanatıdır. Geleneklerimizin en güzel örneklerinden olan ve iğne ile ipliğin örneklere göre belirli sayıdaki düğümlerinden oluşan bu sanat, taşıdığı mesajlarla önem kazanmıştır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 150, uygulamalı eğitim süresi 400 saattir.

 

18-İpek Boyama (Batik): İpek boyama genelde kasnakla elyaf üzerinde özel boyalar ile çalışılan boyama şeklidir. Batik, “noktalayarak resim çizmek” anlamına gelir. Bir doğu sanatıdır. Önceleri sadece mumla çalışılan bu sanat, daha sonra çeşitli teknikler, geliştirilerek çalışıldığı malzemenin adını almıştır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 160, uygulamalı eğitim süresi 400 saattir.

 

19-Kırkyama: Ülkemizde kırkyama olarak bilinen bu kumaş birleştirme tekniği,artık materyalleri değerlendirmek amacıyla uygulanan bir kumaş dikim türüdür. Günümüzde ihtiyacın  ötesinde keyifli bir hobi olarak kabul görmektedir. İSMEK’teki temel eğitim süresi 150, uygulamalı eğitim süresi 600 saattir.

 

20-Kumaş Boyama: Yün, ipek, pamuk, keten gibi doğal ya da yapay kaynaklı ipliklerle dokunan kumaşların üzerine, iğne ile yapılan nakışın yerini fırça ile yapılan boyanın alması işlemi kumaş boyama olarak adlandırılmaktadır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 300, uygulamalı eğitim süresi 400 saattir.

 

21-Kurdele Nakışı: Günümüzün en çok ilgi gören el sanatları arasında yer alan kurdele nakışı, ipek kurdelenin giysilerde süsleme unsuru olarak kullanılması ile başlamıştır. Kurdele nakışında birbirinden güzel çiçek motifleri (menekşe, lale, gelincik, mineler vs.) istenilen zemine uygulanabilmektedir. İSMEK’teki temel eğitim süresi 150 saattir.

 

22-Makine Nakışı: İşleme, ipek, yün, keten, pamuk, metal vb. iplikler kullanılarak çeşitli iğneler ve uygulama biçimleri aracılığı ile keçe, deri, dokuma vb. üzerine yapılan bezemelere ‘‘işleme’’ (nakış) denir. Makine nakışı, sanayi üretime yönelik bir çalışma alanı olup, aile ekonomisine de katkıda bulunmayı sağlayan bir üretim dalıdır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 600, uygulamalı eğitim süresi 1200 saattir.

 

23-Mefruşat: Ev tekstil ürünlerinin tasarlanıp, çeşitli teknikler kullanılarak göze hoş gelecek bir şekilde dikilmesi işlemidir. Yıllardır ev hanımlarının ilgi gösterdiği bu alanda büyük gelişmeler olmuş, ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 180, uygulamalı eğitim süresi 400 saattir.

 

24-Mozaik: Çeşitli renklerde ve şekillerde küçük taşlar ve camların yan yana getirilerek, ara boşluklarının desen derz dolgu maddesiyle doldurularak, kompozisyon oluşturulması sanatıdır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 300, uygulamalı eğitim süresi 600 saattir.

 

25-Örücülük- Şiş Örücülüğü: Herhangi bir desenin beş şiş ya da misine adı verilen örgü aletleri ile motif motif veya bütün halinde tamamlanması işlemidir. Şiş örücülüğü ile ev mefruşatı olarak tanımlanan her türlü obje yapılabilmektedir. İSMEK’teki temel eğitim süresi 150 saattir.

 

26-Resim: Etrafımızda görülen, düşünülen, hayal edilen faktörlerin, akıl süzgecinden geçirilerek, herhangi bir zemin üzerinde yansıtılması sanatıdır. Daha çok insan, hayvan figürü, doğa ya da herhangi bir obje olabilir. İSMEK’teki uygulamalı eğitim süresi 200 saattir.

 

27-Rölyef: Bir figür veya süsün, düz bir zemin üstündeki çıkıntısı, kabartması, manasına gelir. Sanatsal değeri olan mimari ve tarihi yapıların, aslına sadık kalınarak ahşap vb. malzemeler yardımıyla, tablo üzerine aktarılması sanatıdır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 200, uygulamalı eğitim süresi 400 saattir.

 

28-Seramik: Seramik, en basit tarifiyle, “çok yüksek sıcaklıkta pişirilmiş toprak” demektir. Seramik, süs ve mutfak eşyası yapımında, binaların iç ve dış yüzeylerinin, zeminlerinin kaplanmasında kullanılan önemli bir dekorasyon ürünüdür. İSMEK’teki temel eğitim süresi 400, uygulamalı eğitim süresi 800 saattir.

 

29-Tel Kırma: Tel kırma, geleneksel Osmanlı işlemelerinden olan “Bartın işi”nin halk arasında bilinen adıdır. Tellerin makasla değil elle kırılarak oluşturulduğu güzel ve kolay yapılan bir işleme çeşidi olup malzemeleri gelin teli, yassı düz iğne ve seyrek dokunmuş bir kumaştır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 128, uygulamalı eğitim süresi 400 saattir.

 

30-Telkari: Halk arasında "tel ile yapılan sanat" ya da  "vav işi" de denilen telkari, ince tel haline dökülen gümüşün bükülerek, küçük motiflerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir sanattır.

 

31-Vitray: Renkli cam parçalarının, kurşun ve alçı bölmelerle birleştirilmesiyle yapılan bir  sanattır. Vitray, ilk çağlardan itibaren, bir sanat dalı olarak gelişmiştir. İSMEK’teki temel eğitim süresi 260, uygulamalı eğitim süresi 600 saattir.

 

 MUZIK EGITIMI

 

1-Piyano: Piyano kelimesi İtalyanca’dan gelmektedir. İlk piyano, 100'lü yıllarda İtalya - Floransa'da Bartolomeo Cristofori tarafından yapılmıştır. Klavyeli ve telli çalgılar grubunda yer alan en önemli müzik aletlerinden biri olan piyanonun yapım biçimi ile duvar ve kuyruklu (salon) adı verilen çeşitleri vardır. Sesler, tuşların tellere dokunan çekiçleri harekete geçirmesiyle çıkmaktadır. Piyanoda bulunan iki pedal çalış sırasında sesi kuvvetlendirmekte ya da hafifletmektedir.

 

2-Ney: Türk musikisinde kullanılan kamıştan yapılan bir sazdır. Bilhassa dini ve klasik musikinin icrasında önemli yeri vardır. Ney’e mistik ve klasik musikideki yerini 13. asırda Mevlana Celalettin Rumi vermiştir. Ney üfleyenlere ‘‘neyzen’’ veya ‘‘nayi’’ denir. İlk neyzen Hamza dede olarak bilinir. Nayi Osman dede, Yusuf dede gibi ünlü ustalar da günümüze kadar adlarını duyurmuşlardır. Türk sazları içinde ney hariç diğerlerinin akortları sabit değildir. Ney’e mistik özelliği veren de akordunun sabit oluşudur.

 

3-Ud: Ud kelimesinin aslı Arapça dır: "sarısabır veya ödağacı" anlamındaki "el-oud’' dan gelir. Ud perdesiz olması sebebi ile zengin bir ses aralığına sahiptir.Yüzyıllardır kullanılmasına ud için binlerce eser yazılmasına rağmen hala melodik zenginliğini korumaktadır. Perdeli ve mızraplı aletlere göre çok teknik ve zordur. Ud uzunca bir zamanda sabır ve azimli bir çalışma ile öğrenilebilir. Tok ve davudi sesi ile büyüleyici ve şevk verici bir musiki aletidir. Ud, tekne (gövde), göğüs (kapak), sap (klavye), burguluk ve teller olmak üzere beş esas elemandan meydana gelir. Tellerinin dört türlü akort şekli (inceden telden kalın tele doğru): sol-re-la-mi-si-fa diyez’ dir.

 

4-Bağlama: Bağlama, en eski Türk sazıdır. Orta Asya kökenlidir. İlk zamanlar Kopuz-Kokakopuz gibi adlar almıştır. Çöğür, divan bağlama, cura bağlama, tambura gibi değişik boy ve ebatlarda çeşitlilik kazanmıştır. Dut, gürgen ve kestane ağaçlarından yapılan telli çalgıdır.

 

5-Gitar: Gitarın kökeni, geliştirilmiş bir grup telli enstrümana dayanır. Bel kısmı oyuk ilk gitarlar Rönesans sırasında İtalya ile İspanya’da ortaya çıkmış ve o tarihten günümüze kadar tüm Avrupa’da giderek yaygınlaşmıştır. Düşük ses şiddetine sahip narin bir salon enstrümanı iken günümüzde geniş bir çeşitlilikle ses rengi ve dinamiğe sahip bir enstrümana dönüşmüştür. Gitar hem solo hem de eşlik enstrümanı olarak kullanılabilmektedir.

 

6-Solfej: Musiki, bir duyguyu düşünceyi veya olayı anlatmak gayesiyle yapılmış ahenkli seslerin bir sanat anlayışı içerisinde bir araya getirilmesidir. Türk musikimiz, kendi alanında üstatlar yetiştirmiştir. Solfej kurslarımızda, musiki ilminin bağlı olduğu kurallar, nota bilgisi, ses eğitimi vb. konuların eğitimi verilmektedir

 

7-Halk Oyunları: Duygu ve düşüncenin hareketle ifadesidir. Yurdumuzun değişik yörelerinde yaşayan insanların örf, adet ve geleneklerini, karakterlerini, duygu ve düşüncelerini, inanışlarını ifade edişlerini anlatan; toplumsal olaylar, kavga, aşk, savaş, sevgi vs. gibi konuları içeren oyunlar bütün bölgelerde oynanmaktadır. Buna folklor (Halkbilimi) da denilmektedir. Çoğu eğitim bilimcileri bu yolla edinilen bilginin hafızalarda daha kalıcı olduğunu, davranışları geliştirdiğini, insana öz güven kazandırdığını saptamışlardır. Ülkemizin kültürel yapısı gereği her yörenin oyun şekli farklıdır.

 

8-Tambur: Tambur kelimesinin aslı Sümerce Pantur'dan bozulma Tambur'dur. Zarafeti ölçüsünde hırçın bir saz olan Tambur’un önce uzun tellerini tam olarak kaynaştırmak (yani mükemmel bir akort yapmak), sonra da akordu aynı temizlikte korumak problemdir. Sapı üzerinde Türk Musikisinin gerektirdiği aralık düzenine göre bir oktavda 36 olmak üzere iki oktav genişliğinde katgut perde bağları vardır. Tambur’da çeşitli akortlar kullanılabilmektedir. Özellikle icra edilecek makama hatta esere göre akort değiştirilebilir. Esasen fevkalade nazik ve hassas olan Tambur Türk musikisini tek başına temsil etmeye en fazla kabiliyetli solo sazımızdır.

 

9-Kanun: Kanun, mızrapla çalınan bir tür "zither"dir. Bazı kaynaklara göre büyük Türk bilginlerinden Farabi (80-950) tarafından icat edildiği söylenmektedir. “Kânun”, klasik Osmanlı müziğine 16. yüzyıldan önce girmiş olup, ancak bugünkü biçimini 160'larda almıştır. “Kânun” eğik kenarı uzun bir yamuk şeklindedir.  Bu şekilde yapılmasının amacı, tellerinin boyunun ayarlanmasındandır. Ayrıca mızraplı çalgılarımızdan en fazla ses yoğunluğuna sahip olan çalgı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

10-Türk Halk Müziği: Yerel nitelikli bir müzik türü olan Türk Halk Müziği, yörelere göre farklı nitelikler göstermektedir. Türk Halk Müziğini zengin kılan en önemli özelliği, üslup ya da tavır özelliğidir. Bu müziğin ezgileri sözsüz (çalgısal-enstrümantal) ve sözlü olmak üzere de ikiye ayrılmaktadır. Ezgileri yapı bakımından ise uzun hava ve kırık hava şeklinde bölümlenmektedir.

 

11-Türk Sanat Müziği: Türk sanat müziği, tek sesli bir müziktir ve yüzlerce makamı bulunmaktadır. Hicaz, Nihavent, Hüseyni, Kürdi, Rast, Karcığar, Uşşak bu makamlardan bazılarıdır. Ezgi kalıplarıyla, kullanılan enstrümanlarla Türk Halk Müziği ile kardeş bir müziktir ancak Türk Sanat Müziği, belli amaç ve kurallara göre bestelenmektedir. Türk Sanat Müziği tarihinde İsmail Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Avni Anıl, Münir Nurettin Selçuk, Ayhan Özışık gibi ünlü bestecilerin isimleri altın harflerle yazılmıştır.

 

12-Batı Müziği: Batı müziği çok sesli (armoni) bir müzik türüdür. Bir oktav, 100’erlik alt perde gruplarına bölünmüş ve 12 ses elde edilmiştir. Sesler ardarda çalınabildiği gibi eşzamanlı da çalınabilir. Batı müziğinin ilk dönemlerinde armoni yoktu. Sesler birbiri ardına çalınır, daha doğrusu söylenirdi. O zamandan bu zamana özellikle Klasik Batı Müziği eserlerinin günümüze ulaşmasını sağlayan en önemli şey notasyon yöntemidir.

 

13-Kabak Kemane: Çıkış yeri Orta Asya olan kabak kemane, gövdesi su kabağından yapıldığı için bu adı almıştır. Günümüzde gövde yapımında ağaç kullanılan kabak kemaneler de yaygındır. İki veya üç telli olan bu çalgı, at kılından yapılan bir yayla çalınır.Tekne kısmında ise yürek zarı kullanılır. Perdesiz bir çalgı türüdür. Kabak kemane, yapımında kullanılan farklı malzemesiyle müziğe başka bir tını katar.Türk Halk Müziği’nin de önemli bir parçası olan bu çalgı özellikle Ege Bölgesi’ne ait türküler eşliğinde çalınan bir enstrümandır.

 

14-Klasik Kemençe: Türk halk çalgıları arasında önemli bir yeri olan kemençe, her zaman farklı tınısıyla kendini belli eden bir enstrümandır. Kemanın bütün gövde ve sap kısmı karaağaç, karadut, ardıç, maun veya pelesenk ağaçlarından elde edilen bir takozun içi oyularak yapılır. Kemençe üzerinde üç tel vardır. Bu üç telin ikisi (rast ve neva) bağırsaktan, üstteki tek telse (yegah) gümüş sarılarak yapılan tellerdir. Kemençe yaklaşık 60 cm uzunluğunda, esnek olmayan, dayanıklı ve sert ağaçlardan yapılan bir yayla çalınır.

 

15-Kaval: Üflemeli bir Türk halk çalgısı olan kaval, günümüzde halk müziğinin önemli bir enstrümanı olarak kullanılmaktadır. Solo olarak çalınan kaval, koro şeklinde çalındığında farklı ses tınıları hissedilen bir çalgıdır. Kavalın üretiminde belli bir ebat standardı yoktur. Kaval üzerinde üst kısımda 7, alt kısımda 1 melodi perdesi bunların dışında yine alt kısmında 4 perde daha vardır.Yapımında genellikle erik ağacı kullanılan kaval, dilli kaval ve dilsiz kaval olmak üzere iki çeşide ayrılır.

 

16-Yaylı tambur: Yaylı tambur şekil olarak mızraplı tambura benzemekle birlikte farkı şudur; mızrap yerine at kılından yapılma yayla çalınır, mızraplıda teller tek düzlem üzerindeyken, yaylı tamburun en soldaki iki teli diğerlerinden yüksektedir. Daha sonraları cümbüş gövdesine tambur sapı takılarak yapılan yaylı tambur, son yıllarda kendine has bir şekle kavuşmuştur. Çalma şeklide mızraplı tamburdan farklıdır, gövdesi iki diz arasına yerleştirilerek yayla çalınır. Dikey tutularak çalınması sebebiyle, notaları çıkarmak için kullanılan teller sapın solundadır.

 

17-Keman: Yaylı çalgılar arasında önemli bir yeri olan keman aynı zamanda sesi diğer çalgılara göre insan sesine en yakın olan çalgıdır. Gövdesine, yapımına uygun ağacın oyulmasıyla şekil verilir. Telleri hayvan bağırsağı veya metalden üretilen keman, çene altı ile omuz arasına sıkıştırılarak tutulur. Bir elin parmakları saptaki teller üzerindeyken, yayın gövdedeki tellere sürtülmesiyle çıkar kemandan notalar. Türk müziğinde keman her dönem kullanıla gelmiş bir enstrümandır.

  

TURK ISLAM SANATLARI

 

1- Hat: Hat, birçok noktanın birbirine bitişerek sıralanmasından meydana gelen çizgi, çizgiye benzeyen şeyler ve yazı gibi anlamlara gelir. İslam kültüründe, yazı ve güzel yazı (hüsn-ü hat) anlamında kullanılır. Hat, sözün ve ruhta vereyan eden fikir ve duyguların alfabe ve yazı vasıtaları ile resmedilmesidir. Güzel yazma ve öğretme yetisine sahip sanatkarlara da hattat denir. Yazı, başlı başına bir sanat olduğu gibi dekoratif sanatların zenginleştirilmesinde ve mimaride çok büyük rol oynamıştır. Asr-ı saadet döneminde başlamış, Abbasiler döneminde gelişmiş, Osmanlı döneminde zirveye ulaşmıştır.

 

İSMEK’teki hat eğitimlerinin konuları arasında, hattın önemi, sanatın tanımı ve önemi, hat sanatının tarihi süreci, hat çeşitleri, hattın uygulama tatbiki, tarih boyunca ünlü hattatlar bulunmaktadır. 150 saat temel eğitim, 300 saat uygulamalı eğitim yapılmaktadır.

 

2-Tezhip: Tezhip sözcüğü Arapça ‘‘zehep ‘‘ (altın) kelimesinden gelir. Altınlamak anlamı taşır. El yazması eserleri murakka denilen hüsn-ü hat yani güzel yazı levha ve albümleri ile padişah tuğralarına altın yaldız ve boya ile yapılan bezeme sanatına verilen addır. Tezhiple bezenmiş eserlere ‘‘müzehheb’’, ezilmiş toz altında birlikte sulu guvaj boya ile tezyinat yapan sanatçılara da ‘‘müzehhip’’ denir.

 

İSMEK’in tezhip branşı konu başlıkları, tezhibin tanımı ve önemi, tezhibin tarihi süreci, tezhibin uygulamalı tatbiki, tezhip sanatının teknikleri, tezhip çeşitleri şeklinde sırlanmakta, ders saatleri temel 400, uygulamalı 800 saat üzerinden belirlenmektedir.

 

3-Ebru: Bir tür kağıt bezeme sanatı olup; su, bulut gibi manalara gelmektedir. Ebru, yoğunlaştırılmış sıvı üzerine renklerin sınırsız değişimlerle birbiriyle kucaklaşması, kaynaşması, dans etmesidir. Bir kağıt boyama sanatı olan ebru, tezhip ve hat ile birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında kullanılmakla birlikte, günümüzde insanın ruh zenginliğini yansıtan bir sanat dalı olarak görülmektedir. Ebru sanatı Batı’da Türk kağıdı veya Türk mermer kağıdı adını almıştır.

 

Ebrunun tanımı ve önemi, tarihi süreç, ebrunun kağıt üzerinde uygulama tatbiki, ebru çeşitleri, ebrunun felsefesi, tarihimizdeki ünlü ebru sanatçıları, İSMEK ebru eğitimlerinin konuları arasında sayılmaktadır. Ebru branşının temel eğitim saati 200, uygulamalı eğitim saati ise 400’dür.

 

4-Minyatür: Kağıt, kumaş, parşömen, fildişi, tahta vs. gibi malzemeler üzerine küçük boyutlu resim yapma sanatıdır. Daha çok kitap süslemelerinde kullanılır.

Minyatür sanatında bütün sayfayı kaplayan dekoratif manzara, mimari, insan, hayvan ve geometrik şekillere yer verilir. El yorumları içerisinde yer alan tasvir, resim ve nakış olarak işlenen minyatür, Osmanlı devleti döneminde zirveye ulaşmıştır.

 

İSMEK’teki minyatür’ün konu başlıkları, minyatür sanatının hakkında genel bilgi, minyatür sanatının tarihçesi, minyatür uygulama tatbiki, minyatür çeşitleri, ünlü minyatürcüler şeklinde sırlanmakta, ders saatleri ise temel eğitim 200, uygulamalı eğitim ise 400 saat olmaktadır

 

5-Çini: Çini sanatı, toprağın insan eliyle biçim bulmasıdır. Başta Anadolu olmak üzere pek çok uygarlığın kültürünü yansıtan görkemli bir sanat türüdür. Çiniye topraktan yapılma sırlı kap da denilmektedir. Yüzyıllardır çanak-çömleklerde kullanılan kimi “sır” ların özel formülleri vardır. Çini sanatının incelikleri babadan oğla, ustadan öğrenciye aktarılmıştır. Daha çok insan figürleri, doğa, kalyon, bina motifleri ve halka dönük folklorik özellikler egemendir. Türk Çini Sanatı, Osmanlı Devleti döneminde zirveye ulaşmıştır. Yurdumuzun hemen hemen her yöresinde çiniciliğin izleri vardır. Ülke ekonomisine katkısı büyüktür.

 

Çiniciliğin gelişimi ve tarihi süreci, Çini sanatının uygulamalı tatbiki, Çini deseninin yapılma yöntemleri (teknikleri), Çini çeşitleri, Meşhur çini eserleri İSMEK’in konu başlıkları arasında bulunmaktadır. Ders saati 500 olarak belirlenmiştir.

 

6-Kalem işi: Genellikle mimaride iç dekoru tamamlayan süsleme sanatıdır. Kalem adı verilen ince fırçalar yardımı ile zemin üzerine desen uygulanmaktadır. Kalem işinin çeşitli teknikleri vardır; fresk tekniği, malakari tekniği vb. taş, mermer, ahşap üzerine de yapılan boyalı süslemeler bu etkinlikler arasındadır. Ahşap tuval veya ince bir bez gerilerek üzerinin süslenmesi de ayrı bir kalem işi tekniğidir. Türk sanatında kalem işi tekniği ile süslenmiş tavanlar çok tanınmıştır ve talep görmektedir.

 

Kalem işi branşında kalem işi tanımı ve önemi, tarihi süreç, sıva üstü kalem işleri, ahşap üstü kalem işleri, taş ve mermer üstü kalem işleri gibi konular bulunmaktadır. Temel eğitim 150, uygulamalı eğitim 300 saattir.

 

7-Sedef İşçiliği: Sedef, sıcak denizlerde bulunan istiridye türünden deniz kabuğunun biçimlendirilmiş haline denir. Ahşap işçiliğinde önemli bir yeri olan sedef işçiliği İslam sanatında Mısır’da Memluklular döneminde güçlü bir gelenek haline gelmiştir. Anadolu’da ahşabı oyarak görkemli eserler meydana getiren Selçuklular, bu tarz bezemeciliği günümüze ulaştırmıştır.

 

İSMEK’te bu branşta işlenen konu başlıkları, Sedef işçiliğinin tarihi süreci, Sedef işçiliğinin uygulamalı tatbiki ve bilgileri, Sedef işçiliğinin yapılma yöntemleri (teknikleri)’dir. Temel eğitim süresi 200 saat, uygulamalı eğitim süresi ise 400 saattir.

  

SOSYAL VE KULTUREL EGITIMLER

 

1-Hijyen Eğitimi: Sağlığa zararlı olabilecek her türlü ortam için alınan temizlik önlemlerinin tümü “hijyen” olarak tanımlanmaktadır. Kişinin kendi sağlığı olmak üzere, başkalarının da sağlığını korumanın en önemli aracı temizliktir. Bakterilerin tanımı, yaratığı tehlikeler, hijyenin önemi alınacak tedbirler hijyeni eğitiminin ana konularındandır. Büyükşehir Belediyesi’nin görevlerinden biri de halk sağlığını korumak olduğu göz önünde bulundurulursa, halk sağlığının önemli bir parçası olan gıda güvenliğinin tam sağlanması amacıyla gıda çalışanlarına İSMEK eliyle hijyen eğitimi imkanı tanınmaktadır.

 

2-Protokol ve Görgü Kuralları: İnanç, eğitim, ekonomik güç, teknolojik seviye, örf ve âdetlere göre biçimlenen, yaptırımı toplumsal yargı olan kaideler bütünü “görgü kuralları” olarak tanımlanmaktadır. Sosyal yaşamda girilen ortamların hepsinin kendi içerisinde protokol uygulamaları bulunmaktadır. İnsanların, toplum hayatını düzenleyen bu kuralları öğrenmeleri ve bunları davranış haline getirmeleri hayatın bir gereğidir. İSMEK, özel yaşamda ve iş hayatında özellikle hizmet sektöründe çalışan kimseler için bilinmesinin ve uygulanmasının gereklilik haline geldiği protokol ve görgü kuralları eğitimi sunmaktadır.

 

3-İlk Yardım: İlk yardım, aniden hastalanan veya kaza geçiren kimseye olay yerinde ve çevre imkanlarından yararlanılarak  yapılan, tıbbi olmayan geçici müdahaleye denilmektedir. Ölümlerin çoğu olayın ilk dakikalarında gerçekleştiğinden, ilk yardımın hayat kurtarmadaki önemi eğitimini de zorunlu hale getirmiştir. Bu anlamda İSMEK’te yaşanabilecek  kaza ya da doğal afetler sonucu yaralananlara uygulanacak ilk müdahaleler ile ilgili eğitimler vermektedir.

 

4-Türkçe: Türkçe eğitimlerinde yazınsal iletişim yeteneğini geliştirmek için farklı tür ve tekniklerde metin yazma çalışmaları yapılmaktadır. Konu başlıkları arasında yazıda plan ve kelime seçimi, kurgu ve üslup, sözlük çalışmaları, hikaye, deneme, masal, anı, mektup, günlük yazımı, kitap tahlilleri, edebiyatla alakalı filmlerin eleştirileri ve yazar söyleşileri bulunmaktadır.

 

5-Benim Ailem: Aile olmanın getirdiği sorumlulukların ve aile içinde yaşanması olası problemlerin çözümü anlamında izlenecek yollar işlenmektedir. Bu branşta eğitim alabilmek için kursiyerlerin çocuk sahibi olması şartı aranmaktadır. Anne-baba-çocuk üçgeninde yaşanan iletişimi daha sağlıklı bir hale getirmeyi amaçlayan bu eğitim bir eğitim dönemi boyunca sürmektedir. 

 

 MESLEKI VE TEKNIK EGITIMLER

 

Bahçıvanlık: Bahçıvanlık eğitimlerinde bahçenin tanzimiyle ilgili tüm bilgiler uzmanların uygulamalı gösterimleri eşliğinde sunulmaktadır. Bahçe dizaynı, çiçeklerin tanıtımı, çiçek dikimi, yetiştirilmesi ve bakımı öğretilmektedir.

 

Berberlik: Berberlik eğitimi, hedef kitlesi erkekler olan, saç, sakal kesmek, tıraş etmek gibi berberliği meslek edinmeyi düşünenlere, çıraklık  yapmış olanlara ve berber dükkanı açmak için sertifika ihtiyacı olanlara yönelik açılmış gözde branşlardan biridir. İSMEK’teki temel eğitim süresi 600, uygulamalı eğitim süresi 900 saattir.

 

Bilgisayarlı Modelistlik: Gelişen teknoloji ile tekstil sektörü, her geçen gün daha nitelikli elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Hayatın her alanına giren bilgisayar bu sektörde de önemli bir yer tutmaktadır. Orta ve büyük ölçekli firmalarda, holdinglerde bilgisayarlı modelistlikte kullanılan programları bilen elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgisayarlı modelistlikte kullanılan programlarla giysi kesim şablonları tasarımlara uygun olarak bilgisayar ortamında hazırlanmaktadır. Bilgisayarlı modelistlik eğitim süresi eğitimi verilen programın içeriğine göre 100 – 160 saat arasında değişmektedir.

 

Cilt Bakımı: Kozmetik sanayiinde ve gıda sektöründe kullanılan bir takım kimyasal maddeler tüketildiğinde insan vücudu ve cildi üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturabilmektedir. İşte bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak doğal ürünlerin; saç, cilt, el, ayak ve vücut üzerinde doğru bir şekilde kullanılmasıyla yapılan bir çeşit sağlık hizmetidir.

 

Diksiyon: Mana ve ses bakımından cümleye uygun düşen kelimeyi seçmek, seçilen kelimeyi ses tonu vererek doğru bir şekilde söylemek, fikri az kelime ile öz olarak ifade edebilmek sanatıdır. Türkiye’de diksiyon faaliyetleri 1936 yılında başlamıştır. Tiyatro, piyes gibi sahne oyunlarında, radyoda, televizyonda, hitabette, şiir okumada, sözle ilgili sanatlarda diksiyonun önemi büyüktür. Anlamlı ve tonlamaları doğru bir konuşma yapabilme teknik ve uygulamalarından oluşan diksiyon eğitimi İSMEK’teki özel eğitimlerin en fazla tercih edilen branşlarındandır.

 

Erkek Terziliği: Erkek giyiminde yer alan gömlek, pantolon, yelek, ceket, kaban, palto gibi kıyafetlerin kesim ve dikim eğitimlerinin verildiği erkek terziliği branşı dış giyim ve iç giyim olarak iki ayrı başlıkta ele alınmaktadır.

 

Ev hizmetleri: Ev hizmetleri, kapalı yaşam alanlarının başında gelen evlerde belli bir düzen oluşturmak, temizliğini koruyarak sağlıklı mekanlar haline getirmek için yapılan işlerin tümüdür. Ev hizmetleri branşında verilen eğitimlerde amaç, bu işlerin doğru bir şekilde ve daha pratik yapılmasıdır. Ayrıca bu branş eğitimlerinin içinde küçük ev kazalarından korunma yolları ve ilk yardım eğitimleri de bulunmaktadır.

 

Fotoğrafçılık: Bir cismin görüntüsünün ışık veya başka bir ışıma enerjisi yardımıyla bir yüzey üzerinde gözle görülür ve kalıcı bir biçimde elde edilmesi işlemine 'fotoğrafi' (veya fotoğrafçılık), elde edilen görüntüye de fotoğraf denilmektedir.

 

Fotoğrafçılığın genel dallarını, belgesel, reklam, endüstri, düğün, portre, mimari, hava, sualtı, doğa, özel gün, basın fotoğrafçılığı olarak sıralanmaktadır. Fotoğraf yapıtlarının büyük sanat müzeleri tarafından koleksiyonlara alınması ile birlikte sanat olup olmadığı tartışmalarına da nokta konulmuştur. Teknolojinin ilerlemesi sayesinde dijital fotoğrafçılığın hızla ivme kazanması ve dijital fotoğraf makinelerinin ucuzlayarak kolaylıkla satın alınabilirliği, fotoğrafçılığı geniş kitlelere yaymaya başlamıştır.

 

Fotoğraf eğitimlerinin konu başlıkları arasında, “Fotoğrafın tarihi gelişimi ve sanat akımları, makine ve malzeme bilgisi, görüntünün oluşması ve film yapısı, ışık bilgisi, objektifler, stüdyo ve portre çekimleri, kompozisyon ve estetik, dijital fotoğraf temel bilgisi, video kamera bilgisi, laboratuar ve baskı teknikleri” oluşturmaktadır. Atölye ve sınıflarda 56 saat teorik, 94 saat uygulama olmak üzere toplam 150 saattir. İSMEK’in fotoğrafçılık eğitimlerinden 2005-2006 eğitim döneminde 165 kursiyer faydalanmaktadır.

 

Gazetecilik: Gazetecilik haber vermeye dayalı bir meslektir. Gazetecilik eğitimiyle kursiyerlerimiz, bir gazeteye nasıl haber-yazı yazılacağını, haber toplamanın inceliklerini, olayları fotoğrafla saptamayı, gazetenin hazırlanması aşamasında gerekli olan bilgileri edinme yollarını öğrenmektedirler. İSMEK’teki temel eğitim süresi 600, uygulamalı eğitim süresi 1200 saattir.

 

Girişimcilik: Girişimcilik kelimesi “bir şeyi yapmaya başlamak” anlamına gelmektedir. Girişimci, risk alarak yenilik veya geliştirme yapan kişidir. Girişimcilik, tahsis edilen kaynaklarla veya bir girişimcilik süreci veya organizasyonu kullanarak yeni işler geliştirme yoludur. İSMEK’teki temel eğitim süresi 50 saattir.

 

Hazır Giyim: Ülkemizde üretimde önemli bir yer tutan tekstil sektörü, Türkiye’de çalışan iş gücünün büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Hazır giyim de istihdama yönelik branşlar arasında en başta yer almaktadır. Hazır giyim sektöründe, standart ölçü tablolarına göre çıkarılan kalıplar kullanılır. Bu kalıplara göre beden setleri pastal atılarak kesilip, dikildikten sonra ütüyle son düzeltmeleri yapılarak giyilmeye hazır hale getirilir. Amaç, sayıca fazla ürünlerin seri halde üretilmesidir. Hazır giyim eğitim süresi ise temel eğitim 600 saat, tekamül 600 saat, ihtisas 600 saat olmak üzere toplam 1800 saattir, uygulamalı eğitimde bu eğitime dahil olduğunda bu süre 3600 saate çıkmaktadır.

 

Kuaförlük: Kuaförlük, fiziki ve estetik güzelliğin yanı sıra bireyin sağlıklı, genç ve düzenli görünmesini sağlamak, yeni bir imaj oluşturmak uğraşısıdır. Saçların vücut ve yüz ölçüsüne, sosyal yaşantıya göre kozmetik ürün ve ilaçlarla biçimlendirilmesini içeren bir meslek dalıdır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 196, uygulamalı eğitim süresi 400 saattir.

 

Modelistlik: Çizilmiş veya dikilmiş bir modelin vücut özelliğine göre ölçülere dayanarak, hesaplama yoluyla mülaj ya da yağlı kağıt kullanarak kalıp haline getirilmesidir. Üretilen modeller, kalıplar oluşturularak faydalı hale getirilmektedir. İSMEK kurs merkezlerinde modelistlik eğitim süresi 200 saatlik temel eğitim, 400 saatlik uygulamalı eğitim şeklinde toplam 600 saattir.

 

Okuma-Yazma: Bu branş engellilere yönelik okuma-yazma eğitimini içerir. İSMEK’in özürlüler merkezlerinde verilmekte olan bu eğitim işitme ve görme engellilerle birlikte ortopedik engellilere de verilmektedir.

 

Osmanlı Mutfağı: Osmanlı Mutfağı, İstanbul'daki saray mutfağında ve saray çevresinde yaşayan, güzel yemeklerden hoşlanan seçkinler grubu tarafından 15. yüzyıldan itibaren biçimlendirilmiş bir yemek kültürüdür. Bu kültür, kullanılan malzemeden pişirme yöntemlerine, yemek çeşitlerinden, yemek yeme alışkanlıklarına, yemek öğünlerine, sofradaki görgü kurallarına, mutfak binalarına dek pek çok konuyu kapsamaktadır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 400, uygulamalı eğitim süresi 600 saattir.

 

Radyo Programcılığı ve Sunuculuğu: Yaklaşık 250 saatlik eğitim programında, temel iletişim kuralları, yayıncılık uygulamaları, sosyal bilinç ve  radyo program teknikleri kadar, Türkçe’yi doğru kullanma, yüksek ifade gücü ile heyecan kontrolü gibi kişisel becerilere de katkıda bulunulmaktadır. Dönem sonuna kadar sürecek teorik ve pratik eğitim sonunda, kursiyerler resmi sertifika sahibi olmaktadırlar. İSMEK’teki temel eğitim süresi 200, uygulamalı eğitim süresi 600 saattir.

 

Sinema ve Televizyon: Sinema-TV yayınları, “Bir ekran üzerinde hareketli görüntüler düşürmek suretiyle sosyal, ekonomik, kültürel konuların perdeye aktarılması ve yönetilmesi işlemi” olarak tanımlanmaktadır. Tiyatronun sahneden perdeye aksetmiş şekli olarak da tarif edilmektedir. Kültür ve sanat alanında bir toplumu yansıtması açısından önemli bir sanat dalıdır.

 

İSMEK’te eğitimi verilen sinema televizyon derslerinin konu başlıkları şöyledir; Senaryo teknikleri, Işık ve ses bilgisi, TV Programcılığı, Fotoğrafın tarihinden başlayan sinema tarihi dersi, İletişim-medya, TV teknikleri, Temel Fotoğrafçılık Bilgileri. İSMEK’te sinema-TV branşı eğitim süresi haftada 1 tam gün, 8 saat olmak üzere toplam 200 saattir. Bu branşta, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve TV Bölümü mezunu usta öğretici Defne Ilgaz tarafından eğitimler verilmektedir.

 

Stilistlik: Kumaş özellikleri dikkate alınarak, dikiş oyunlarıyla insanları toplum içerisinde farklı kılacak kıyafet tasarım ve biçimlendirme sanatıdır. Çeşitli desenlerle ve renklendirmelerle farklılık oluşturulur. Kumaşa şekil ve biçim verme sanatı olarak da adlandırılır. Stilistlik eğitim süresi 300 saatlik temel eğitim, 600 saat uygulamalı eğitim olmak üzere toplam 900 saattir.

 

Takı Tasarım: İlk çağlardan beri daha çok kadınların taktıkları süs eşyasıdır. Tarih boyunca takılar genellikle altın, gümüş, bakır, demir, cam ve taş gibi madenlerden yapılmıştır. Seramik ağaç ve deriden yapılanlar da vardır. Günümüzde hala bütün insanların vazgeçemedikleri aksesuarlar arasında, küpe, bilezik, kemer, kolye, gerdanlık, toka, broşlar ve ev aksesuarları değerini muhafaza etmekte  ve üretime yöneltmektedir. Takı tasarımı eğitim süresi 150 saat temel eğitim, 300 saatlik uygulamalı eğitim olarak toplam 450 saattir.

 

Trikotaj: Tek veya bir grup ipliğin örücü ve yardımcı elemanlar vasıtasıyla temel örgü elemanları haline getirilmesi, bunlar arasında da yan yana ve boylamasına bağlantılar oluşturulması suretiyle bir tekstil yüzeyi ve dokusu elde etme işlemidir. İSMEK’teki temel eğitim süresi: 400, uygulamalı eğitim süresi 800 saattir.

 

Türkçe: İSMEK'in Türkçe eğitimlerinde yazınsal iletişim yeteneğini geliştirmek için farklı tür ve tekniklerde metin yazma çalışmaları yapılmaktadır. Konu başlıkları arasında yazıda plan ve kelime seçimi, kurgu ve üslup, sözlük çalışmaları, hikaye, deneme, masal, anı, mektup, günlük yazımı, kitap tahlilleri, edebiyatla alakalı filmlerin eleştirileri ve yazar söyleşileri bulunmaktadır.

 

Yardımcı Annelik: Yardımcı annelik eğitimiyle, çocukların gelişim evrelerinde gereksinimlerine uygun şekilde cevap verebilecek, bu dönemde onlara destek olabilecek özellikte elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Günümüz şartlarında kadınların da çalışma hayatının içerisinde aktif olarak yer alması bu alandaki nitelikli eleman ihtiyacını artırmaktadır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 364 saattir.

 

Yaşlı ve Hasta Bakıcılığı: Yaşlı ve  hasta bakıcılığı eğitimleri ile evde veya kurumda yaşayan hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarıyla ilgili bilgiler verilerek, bakıcıların bilinçli davranmalarını sağlamak ve iyi bir iletişim kurabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak amaçlanmaktadır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 150, uygulamalı eğitim süresi 1250 saattir.

 

Yemek: Canlıların yaşamını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi için alınan tüm gıda maddelerinin işlem uygulanarak veya uygulanmayarak vücuda alınmasına beslenme denmektedir. Beslenme, birçok uzmanın meşgul olduğu, birçok kuruluşun uğraşı alanına giren, her meslek ve sınıftan bireyin ilgi gösterdiği hayati bir konudur. İSMEK’teki temel eğitim süresi 260, uygulamalı eğitim süresi 600 saattir.

 

 SPOR EGITIMLERI

 

1- Pinpon (Masa Tenisi): İlk kullanılan adı “salon tenisi” olan Pinpon, bu şekli ile1880’li yıllarda Hindistan ve Güney Afrika’daki İngiliz ordu subayları tarafından oynanmış olan bu sporun yıllar içerisinde çeşitli versiyonları çıkmıştır. 1900’lerin başında topun rakete ve masaya çarptığı zaman çıkardığı sesi temsil eden "ping pong" ismini kullanılmaya başlamıştır. İlk masa tenisi dünya şampiyonası 1927 yılında Londra’da yapılmış, 1988 yılında masa tenisi erkek ve bayanlarda tekler ve çiftler müsabakalarını içeren olimpik bir spor haline gelmiştir.

 

2- Aerobik: Müzik eşliğinde yapılan bir tür jimnastik ya da rahatlama kondisyon hareketleridir.. Astronotların uzay jimnastiğinden esinlenerek oluşturulmuştur. ABD’li bir doktor tarafından geliştirilmiş ve bir sinema oyuncusu vasıtasıyla dünyanın birçok ülkesine yayılmıştır. Günümüzde rağbet gören mesleki dallardan biridir.

 

3- Step: Step olarak tanımlanan bir aletin üzerinde değişik adımlarla müzik eşliğinde yapılan bir spor türüdür. Türkiye’de ilk defa bir Amerikan kulübünde uygulanan step, özellikle birkaç yıldır yaygın olarak yapılmaktadır. Bütün adaleleri çalıştırarak vücudu sağlıklı bir görünüme kavuşturur.

 

4- Fitness: Kelime anlamı olarak “sağlık, uygunluk” demek olan fitness, vücudun birbiriyle orantılı olması için yapılan çalışmalar bütünün içermektedir. Fit olan vücut orantılıdır, sağlıklıdır. Hastalıklara karşı dirençli olduğu gibi kas ve kemik yapısı sağlamdır. Tüm organlar gerektiği gibi çalışır. Dolayısıyla fit vücut çok daha sağlıklı, iyi ve uzun yaşar. Fitness da egzersiz yapmaktan çok doğru egzersizin temel kurallarını bilmek önemlidir.

 

5- Body Building: Body building, başlangıcı yıllar öncesine dayanan ve bütün sporların başlangıcını oluşturan bir spor dalıdır. Halk arasında çoğunlukla “vücut yapmak” olarak tabir edilen bu spor dalında amaç vücudun tüm kaslarını çalıştırmak, bu yolla daha sağlık ve dinç bir bünyeye sahip olmaktır. Kullanılan çeşitli aletlerle vücudun en az işlev gören kasları bile çalışmaya başlamaktadır.

 

6-  Taekwando: Uzakdoğu savunma sporlarından olan taekwando, çıplak el ve ayak ile belli disiplinler dahilinde yapılan bir sanat olarak tanımlanmaktadır. Her yaşta yapılabilecek olan bir spor branşıdır.

  

BILGISAYAR TEKNOLOJILERI

 

1-Bilgisayar İşletmenliği: Bilgisayar işletmenliği eğitimi alan kursiyerlerimiz bu eğitimlerle yazı yazmaktan başlayıp, grafik çizimi, programlama, sunum, animasyon, internet işlemlerini yapabilecek ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunarak iş alanlarını genişleteceklerdir. İSMEK’teki temel eğitim süresi 160 saattir.

 

2-Muhasebe Yardımcılığı: Bir işletmenin belirli bir hesap dönemindeki ekonomik ve finansal olaylara ilişkin para ile ifade edilebilen bilgilerinin bilgisayar ortamında toplanması, sınıflandırılması, kaydedilmesi, özetlenmesi, yorumlanması ve ilgililere sunulması görevlerini içerir. Genel ve yönetim muhasebesi olarak çeşitleri vardır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 300 saattir.

 

3-Web Tasarımı: Web sitesi tasarımları görsel açıdan estetik ve kolay izlenebilir, içerik açısından ise işlevsellik ile kolay ulaşım sunması gereken tasarım projeleridir. DreamWeaver, HTML, Front Page, Photoshop, Fireworks ve Flash programları web tasarımında öne çıkan başlıklardır. İSMEK’teki temel eğitim süresi 150 saattir.

 

4-Grafikerlik: Kartvizit, broşür, logo, kitap, dergi, gazete, d

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !